ພວກເຮົາໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ "ໃບຍ້ອງຍໍ" ໃນເດືອນເມສາ 2018

ຂ່າວ​ດີ

ຜ່ານການເຮັດວຽກກັບ Warrington Center ອັງກິດເປັນເວລາ 3 ປີ, ສຸດທ້າຍພວກເຮົາໄດ້ຜ່ານການກວດກາແລະທົດສອບ, ໄດ້ຮັບໃບຢັ້ງຢືນ "ໃບຍ້ອງຍໍ" ໃນເດືອນເມສາ 2018.

ພູມໃຈກັບພະນັກງານ“ Gallford” ທຸກຄົນ!

news_1_1
news_1_2

ເວລາໄປສະນີ: ກຸມພາ - 21-2021